הצהרה

בשליחת הטופס שמילאתי באתר archifind.co.il
הנני מאשר כי ברצוני לקבל מידע מאנשי המקצוע , נותני השרותים והגופים העסקיים המופיעים באינדקס ARCHIFIND של אתר ARCHIJOB.
הנני מאשר  לאנשי המקצוע , נותני השרותים והגופים העסקיים המופיעים באינדקס ARCHIFIND של אתר ARCHIJOB.
לחזור אלי בטלפון ו/או במייל ו/או בהודעת סמס ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר,
ידוע לי כי הגופים המופיעים באתר
Archifind.co.il ו/או באתר Archijob.co.il יחזרו אלי בהצעות עסקיות ו/או פרסומיות.

אתר archifind.co.il ו/או אתר Archijob.co.il  ו/או חברת ארכיג'וב עסקים בע"מ רשאים להעביר את פרטיי לגופים המפורסמים באינדקס archifind.co.il.
האישורים הנ"ל תקפים גם לאתרים עצמם וגם לחברה המנהלות את האתרים וגם לעובדיהם ובאי כוחם.

הנני מאשר לאתר archifind.co.il ו/או אתר Archijob.co.il ו/או חברת ארכיג'וב עסקים בע"מ ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם -
לשלוח אלי מעת לעת מידע אודות פעילויות האתרים, חדשות , מבצעים, ניוזלטר, מידע שעשוי להחשב כפרסומי, פרסומות, הצעות עסקיות,
ולשמור את פרטי במאגר הגולשים, הצהרה זאת אינה מוגבלת בזמן.
אתר ARCHIFIND = www.archifind.co.il , אתר ARCHIJOB = www.archijob.co.il ו/או archijob.biz ו/או archijob-studio.co.il