משרד הנדסת בנין ומדידות ביצוע כל סוגי המדידות הכנת היתרי בניה ותכניות עבודה חישובי כמויות והכנת מכרזים...
משרד הנדסת בנין ומדידות ביצוע כל סוגי המדידות הכנת היתרי בניה ותכניות עבודה חישובי כמויות והכנת מכרזים...
למידע נוסף
ת.ד. 864 כפר ג''ת במשולש מיקוד: 30091
חזרה ל: רשימת מהנדסי בניין
לפרסום העסק שלכם לחצו כאן