משרד הנדסי הנותן שירותי הנדסה בענף הבניה כגון: ניהול ופיקוח פרוייקטים [בעיקר וילות], תכנון הנדסי, ביקורת...
משרד הנדסי הנותן שירותי הנדסה בענף הבניה כגון: ניהול ופיקוח פרוייקטים [בעיקר וילות], תכנון הנדסי, ביקורת מבנים, חוות דעת קבילה בבית המשפט...
למידע נוסף
פרידמן אלעזר 1 פתח תקוה מיקוד: 49444
חזרה ל: רשימת מהנדסי בניין
לפרסום העסק שלכם לחצו כאן