בקורת מבנים ומסירת חוות דעת הנדסית מנומקת ביותר, הכוללת פתרונות, אומדן כספי לתיקון הליקוים ותמונות רבות.
יעוץ...
בקורת מבנים ומסירת חוות דעת הנדסית מנומקת ביותר, הכוללת פתרונות, אומדן כספי לתיקון הליקוים ותמונות רבות.
יעוץ בקניית דירות יד שנייה.
בדיקת טיב העבודה וחישוב כמויות לצורך התחשבנות במקרי מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין.
גילוי מוקדי חדירת מים ומתן פתרונות.
יעוץ לעניין הורדת קירות וביצוע שינוים שונים במבנה הקיים.
מתן פתרונות למבנים מסוכנים.
ניהול בוררויות.
קבלת מינוים מטעם בית המשפט.
מנהל החברה אינג''ינר עמירם גוטמן רשום בפנקס המומחים והבוררים בלשכת המהנדסים, במכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים וברשימת המומחים מטעם הנהלת בתי המשפט.
פרתים נוספים ראה כאן:
http://www.sofsof.co.il/agutman/

...
למידע נוסף
אחות יהודית 236 ירושלים
חזרה ל: רשימת יועצי איטום - בידוד
לפרסום העסק שלכם לחצו כאן