הגשת חוברת הנחיות לפי תקן 1045 להוצאת היתר בנייה.החברה מבצעת סימולציות לחיזוי מדוייק של צריכת האנרגיה...
הגשת חוברת הנחיות לפי תקן 1045 להוצאת היתר בנייה.החברה מבצעת סימולציות לחיזוי מדוייק של צריכת האנרגיה של מבנים. זאת לצורך השוואת חלופות לתכנון אלמנטי המבנה והבידוד התרמי. התוצאות מסתמכות על סימולציה ממוחשבת אשר אומתה במחקרים ובמציאות. כמו כן ניתו לבצע בדיקות התאמה לת''''י 1045 לבידוד ות''''י 5281 ל''''בניה ירוקה''''....
למידע נוסף
ביל''ו 15 רחובות
חזרה ל: רשימת יועצי איטום - בידוד
לפרסום העסק שלכם לחצו כאן